Stadsbrouwerij Wageningen

Crowdfunding – Veelgestelde vragen

Crowdfunding veelgestelde vragen

Waarom kiezen jullie niet voor een Crowdfunding platform?

Het succes van een Crowdfunding campagne valt of staat met een origineel en robuust plan. Het Crowdfunding platform fungeert als intermediair en faciliteert tijdens de campagne. Voor deze diensten vraagt het Crowdfunding platform een jaarlijks percentage terwijl de ondernemer ook haar investeerders rente en aflossing moet betalen. Ook via het Crowdfunding platform blijft de lening een juridische afspraak tussen de investeerder en de ondernemer.

We zijn vanaf het begin open en eerlijk met onze producten. We hebben als brouwerij een hele korte afstand tot onze consumenten, we staan veel op regionale streekmarkten en veel klanten kennen ons persoonlijk. Ook hebben we in de afgelopen vier jaar laten zien wat we kunnen opbouwen en daarmee tonen we aan wat we in ons mars hebben.

Bovenstaande afwegingen geven ons de zekerheid dat een Crowdfunding platform weinig toevoegt en we willen geen extra afstand creëren met onze klanten door zo’n intermediair. Met de keuze om de Crowdfunding campagne in eigen beheer te doen gaan we flink besparen op onze financieringskosten en daar willen we jullie ook van laten profiteren.

Wanneer wordt de lening afgelost?

De obligatielening kent een maximale looptijd van 5 jaar. De aflossing van obligatieleningen zal plaatsvinden na 2 jaar looptijd, bij loting en opgaaf. In de laatste drie jaar zal ieder jaar 1/3 deel van    van deze obligatie-leningen afgelost gaan worden.

Wat doen jullie als de doelstelling van €100.000 niet gehaald wordt?

De plannen om te verhuizen en een nieuwe brouwerij te gaan realiseren gaan sowieso door. De Crowdfunding campagne is  echt essentieel om voor jullie de lekkerste bieren te kunnen gaan maken en al het geld dat we met de Crowdfunding campagne bijeen kunnen brengen zal voor dát doel besteed worden. Dat betekend dat de campagne altijd als succesvol zal worden beschouwd, ook als het doel van €100.000 niet gerealiseerd wordt. We hopen op jullie hulp om deze doelstelling te bereiken!

Risico’s en haalbaarheid

Een obligatielening brengt voor de investeerder risico’s met zich mee: als de brouwerij niet in staat is om haar schuld af te betalen en failliet gaat kan dat betekenen dat het geld van de obligatie niet terugkomt bij die investeerder.
Als naar onderstaande begrotingen wordt gekeken kan men zien dat de verhouding tussen de kostprijs van het bier en de omzet die ermee gegenereerd kan worden zeer gunstig is en een grote kans van slagen geeft voor de onderneming: de begroting toont in het minst optimistische scenario reeds bescheiden winstcijfers.

Als mitigerende factor willen we hier nog opmerken dat er in de directe familie uitgebreide horeca ervaring aanwezig is; een direct familielid heeft reeds 10 jaar een zelfstandig en een zeer succesvol biercafé in Utrecht.

Concrete crowdfunding vraag

Brouwen zonder grenzen