Administratieve stappen

Vandaag zijn we naar ‘de kamer’ geweest, zoals intimie de ‘Kamer van Koophandel’ noemen. Het was best gezellig, maar daarvoor waren we niet naar de kamer toegegaan. Vandaag hebben we Brouwerij Wageningen ingeschreven! Het verkregen KvK nummer kunnen we weer gebruiken voor inschrijvingen bij vele andere instanties…
Nou had ik hier nog een foto bij willen plaatsen, van een hand die een handtekening zet, maar die foto is er helaas bij ingeschoten. Ach, die fotogelegenheid komt vast nog wel, er zijn nog genoeg papieren te tekenen.

Administratieve stappen was last modified: maart 9th, 2016 by Dennis